בחרו עמוד

ביטוח אשראי למשכנתא EMI  ניקח אם נרצה להגדיל את אחוזי המימון, מעבר לאחוז המימון הבנקאי הבנק ירצה שנבטח את המשכנתא ביטוח נוסף, ביטוח אשראי בנקאי EMI