בחרו עמוד

מושגים

מענק מחיר למשתכן

כחלק מהטבות למחיר למשתכן, מגיע מענק לחלק מהערים בהתאם לרשימה למטה. בנוסף לכספים שמקבלים לפי הרשימה למטה, הכספים נחשבים כחלק מההון העצמי בפרוייקטים של מחיר למשתכן, ואז יכול להיווצר מצב שרק עם ההון העצמי המינימלי, של 60,000 . ניתן יהיה לקבל משכנתא.  המענק ניתן על ידי...

ריבית פריים

 מהי ריבית פריים ? ריבית הפריים (בישראל) הינה ריבית מוצהרת של בנק ישראל + מרווח פריים.  מרווח זה נועד לעזור לתמחר את רמת הסיכון שבנק לוקח על עצמו בעת נתינת הלוואה תוך התחשבות באינפלציה ובמצב המשק. זוהי הגדרת בסיס למונח. יתכן והיא ברורה מאוד לחלקכם ויתכן ולא. על מנת...

אחוז מימון משכנתא

אחוז מימון הוא האחוז מסך שווי הנכס לפי הערכת שמאי מתאם הבנק, שהבנק יכול/רוצה להלוואת לך. בהתאם למגבלות של בנק ישראל. ניתן למרות המגבלות בתנאים מסוימים להגיע לאחוזי מימון של עד 80%, מבלי להיעזר במימון חוץ בנקאי EMI,...

איחוד זכאויות

  איחוד זכאויות  זהו הליך שמטרתו הגדלת הסבסוד שניתן על ידי משרד השיכון והבינוי, ניתן לבצע הליך זה רק לעולים חדשים שהם בעלי קשר משפחתי ואשר כל אחד מהם זכאי משרד השיכון והבינוי, ניתן לאחד עד 3 זכאים, והם צריכים בעליהם המשותפים של אותה דירה....

אינפלציה

אינפלציה, עליית מחירים במשק, בארץ נמדד על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומדווח ב15 לחודש כמדד המחירים לצרכן. זהו אחד הדברים שמסמלים גדילה של המשק, ולכן כל עוד אין היפר אינפלציה, הדבר טוב...

אישור זכויות

אישור זכויות - כאשר הקרקע אינה יכולה להירשם על שמנו בטאבו, כי היא עדיין בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, או שהיא עדיין בתהליך הרישום אך טרם נשמה והיא נמצאת בחברה המשכנת. זהו אחד האישורים הנדרשים על מנת להוכיח שאנו נוכל להיות הבעלים של אותה הקרקע שברצוננו לרכוש. אישור זה...

אישור עקרוני למשכנתא

אישור עקרוני זהו השלב הראשון בתהליך קבלת המשכנתא, אישור זה בודק אם הבנק ירצה לתת משכנתא או לא בהתאם לפרטים המוצהרים. בשלב זה איננו נדרשים להגיש שום ניירת, אך אם אושרנו על ידי הבנק, והחלטתנו להמשיך אתו, נדרש להגיש את הניירת שתוכיח את אשר נאמר במהלך האישור...

אשראי

אשראי זו בעצם הלוואה כספית שניתן לטווח זמן קצר, תמורת התחייבות הלווה להחזיר למלווה את ההלוואה בתוספת הריבית.

אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי בדומה לבנקים גם חברות הביטוח והאשראי נותנות הלוואה, מכספם. בדרך כלל הלוואות אלו בעלות ריבית גבוה בהרבה מהריבית בבנק, ורבים פונים לאפיק הזה כאשר הבנק לא מאשר להם הגדלת המסגרת...

בטוחה

בטוחה זהו בעצם הנכס שאנו רוצים למשכן על מנת שיהווה ביטחון לבנק, שכן אם לא נעמוד בתשלומים הנדרשים, בבנק יכול "בטוח" שיקבל את כספו לאחר מכירת הבטוחה. לא חייב להיות...

ביטוח אשראי למשכנתא EMI

ביטוח אשראי למשכנתא EMI  ניקח אם נרצה להגדיל את אחוזי המימון, מעבר לאחוז המימון הבנקאי הבנק ירצה שנבטח את המשכנתא ביטוח נוסף, ביטוח אשראי בנקאי EMI . בעקבות תקנות של בנק ישראל מ-2012, כיום EMI יותר נותנים שירות ללקוחות שלקחו בעבר EMI, כיום לא ניתן יותר לקחת EMI ,...

ביטוח חיים לבעל המשכנתא

ביטוח חיים לבעל המשכנתא זהו הביטוח שהבנק מחייב אותנו לקחת במידה ונרצה למשכן את הנכס המקרקעין, דבר זה אמור לבטח אותו שגם אם יקרה משהו לבעל המשכנתא, הבנק יקבל בחזרה את ההלוואה שנלקחה על ידי הבעלים מבלי צורך לממש את הבטוחה. ביטוח חיים למשכנתא בימינו, כמעט כל אדם המעוניין...

ביטוח מבנה / ביטוח דירה

ביטוח דירה (תכולה) וביטוח מבנה למשכנתא כאשר מחליט אדם שהגיע הזמן לרכוש דירה ולקחת משכנתא, הוא ימצא עצמו נדרש לבצע שני ביטוחים. ביטוח חיים, עליו תוכלו לקבל הסבר מפורט במאמר אחר באתר, וביטוח מבנה או בשמו המקובל ביטוח דירה. זהו ביטוח שנחויב לבצע בעת לקיחת משכנתא מהבנק....

גוש, חלקה

הארץ מחולקת לגושים, חלקות ותתי חלקות. כך שבגוש יש חלקות ובחלק מהחלקות יש תתי חלקות. כך שאין את אותו מספר גוש פעמיים ואין פעמיים את אותו המספר החלקה בתוך אותו גוש. הדבר נועד להקל על הרישום הקניין והליכי...

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא הוא ההליך שנבצע אם נרצה להעביר את המשכנתא הקיימת על נכס אחד, אל נכס אחר שברשותנו מבלי צורך במחזור המשכנתא ותוך השארת אותם תנאים הקיימים על המשכנתא. הדבר כפוף לאישור הבנק שבו מתנהל המשכנתא ואישור גוף אחר אם קיימת הטבה מסוימת על המשכנתא מאותו גוף למשל...

היטל השבחה

היטל שמוטל על בעלי הנכס, כתוצאה מעליית ערך הנכס שנבע מתוכנית מקומית, הקלה, או מתן היתר חורג. ההיטל הוא בגובה של 50% מסך ההשבחה. ההיטל משולם לוועדה...

הערת אזהרה בטאבו

זוהי אחת ההגנות שקיימות לרוכשי הנכסים ולבעליהם, במסגרת הגנה הזו מאפשרים לרוכשים שעדיין לו שילמו את מלוא התמורה בגין הנכס לציין בטאבו, הערת אזהרה שמציינת שבנכס המדובר מתבצעת עסקה. הגנה זו נועדה למנוע מבעלי הנכס למכור צד ג', בזמן רשומה עליו הערת אזהרה לטובת...

הלוואת גרייס מלא

הלוואת גרייס מלא זהו עוד אחד ממסלולי המשכנתא, שבמסגרתו דוחים את תשלומי המשכנתא למועד מאוחר יותר, אך המשכנתא ממשיכה לצבור ריביות והצמדות. כך שלאחר תקופת הדחיה מתחילים לשלם תשלומים שמגלמים הן את הריביות שנצברו והן את...

משכנתא גרייס – הלוואת גרייס חלקי

הלוואת גרייס חלקי היא בדומה לגרייס המלא, דוחים את התשלומים בגין המשכנתא. אך במקרה זה אנו משלמים את הריביות גם בתקופת הדחייה, כך שלאחר תקופת הדחיה לא היו לנו ריביות שנצברו ונתחיל לשלם רק על המשכנתא והצמדות. הלוואת גרייס מלא הלוואת גרייס מלא זהו עוד אחד ממסלולי המשכנתא,...

משכנתא בלון

הלוואת בלון הלוואת בלון זהו אחד מהמסלולי המשכנתא האפשריים, במסגרת מסלול זה לא משולמים תשלומים חודשיים כלל, אלא המשכנתא נפדית בתשלום סופי אחד, קרן + ריבית דריבית + הצמדות. הלוואת בלון חלקי הלוואת בלון חלקי – במסגרת מסלול משכנתא זה משולמים תשלומי הרבית בלבד, כך שבסוף...

הלוואת בלון חלקי

הלוואת בלון חלקי - במסגרת מסלול משכנתא זה משולמים תשלומי הרבית בלבד, כך שבסוף התקופה משולמת הקרן + הצמדה.

משכנתא גישור – הלוואת גישור

הלוואת גישור היא הלוואה שבא לגשר על הזמן שבין השימוש שאנו רוצים לעשות עכשיו עם הכסף,  לבין המועד שבו יהיה לנו את הכסף בוודאות, שבא מ-כספי פרישה, פנסיה, קרן השתלמות וכד'. הלוואת גישור נותנת לנו אפשרות להשתמש בכסף שאנו צפויים לקבל בעתיד, שהגעתם של כספים אלו היא בוודאות...

הלוואת זכאות

מה זה משכנתא לזכאים ? זכאות ללקיחת משכנתא מהמדינה בתנאים מוטבים כלומר הלוואת זכאות הינה הלוואה שניתנת אומנם על ידי הבנק אך בשיתוף המדינה מכספיה שלה. ההלוואה מוענק על ידי משרד הבינוי והשיכון, בהתאם לקריטריונים שנקבעו אצלו, והם אף משתנים מעת לעת. מסלול זכאות משכנתא...

הלוואה חוץ בנקאית

הלוואה חוץ בנקאית היא בעצם הלוואה שנותן אותה גוף חוץ בנקאי כגון – חברת ביטוח, חברת אשראי וכו'. הלוואות אלו ניתנות בדרך כלל בריבית גבוה יותר מהלוואת שניתן לקבל בבנק, אך כאשר ממצים את האשראי הבנקאי ניתן לפנות גם להפיק...

הכנסה ברוטו

הכנסה ברוטו זוהי הכנסה מעסק, ממשכורת, ממשלח יד או מכל הכנסה אחרת המוגדרת בחוק. ללא שום הורדות לא לביטוח לאומי, לא להפרשות לקרן השתלמות וכו'.

הצמדה

הצמדה זה אחת האמצעים שנועד למנוע הפסד של שינויים במט"ח, בערך הכסף, בערך הסחורות וכו'. כך שבאמצעות אותו סכום כסף נוכל לקנות את אותה כמות של מצרכים, למרות עליית ערכם של...

משכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן

 הבנק מצפה שיהיה שינויי במדד במהלך תקופת המשכנתא שלנו, ולכן אותו סכום שהלווה לנו היום לא יהיה שווה את אותו כוח קנייה בסוף תקופת המשכנתא. כמוכן הבנק צופה שגם משכורתנו תגדל באותה רמה, אך פועל לצערנו זה לא כך. מדד המחירים לצרכן מדד מחירים לצרכן זהו המדד שנקבע בישראל כדי...

ההצמדה למדד תשומות הבנייה

 הקבלן שבונה לנו את הנכס סוגר אתנו מחיר היום אך מסיים לבנות עוד תקופה, שבמהלכה יכולים להשתנות מחירי החומרים, ולכן כדי להבטיח לעצמו שהוא ישאר באותו רווח למרות השינויים במחירי החומרים, הוא מצמיד את המחיר לשינויים בתשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה מדד תשומות הבנייה...

הצמדה למט"ח

 אם אנו לוקחים הלוואה דולרית למשל, הבנק לא ירצה להפסיד מהשינויים בשער המטבע. ולכן הוא יבצע הצמדה שער המט"ח.

חברה משכנת

חברה משכנת זוהי חברה שמנהלת את נכסי מנהל מקרקעי ישראל, וכל רישום הזכויות בנכס של המנהל עובר דרכה.

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל הינו חשבון לא ניתן למשוך ממנו כסף על ידי צ'ק. החשבון הופך להיות חשבון מוגבל לאחר שבמשך שנה אחת חזרו ממנו 10 צ'קים. החשבון יהיה מוגבל לשנה ולא ניתן יהיה להשתמש באותו החשבון, אך אם קיים חשבון נוסף אפשר להשתמש כרגיל בחשבון השני, או אף לפתוח חשבון אחר. חשבון...

חשבון מוגבל חמור

חשבון מוגבל חמור היינו חשבון מוגבל שהוגבל עד לפני 3 שנים וכעת מוגבל שוב, או אם הוגבלו שני חשבונות במגביל אז ההגבלה תהיה חמורה. בהגבלה חמורה לא ניתן להשתמש בכל החשבון שרשומים על שם המוגבל. ההגבלה תהיה למשך...

טאבו – לשכת רישום מקרקעין

טאבו זהו השם שניתן ללשכת רישום מקרקעין, והיא אחראית לרישום כל הזכויות בכל יחידת קרקע בישראל. בין הזכויות נכללות – זכות הבעלות, זכות המשכנתא. וכן נרשמות בה כל הערות האזהרה שניתנות לרישום בנוגע לכל יחידת...

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני צריך להיעשות על ידי לוקח הלוואה, ייפוי כוח נוטריוני ינתן לבנק, כך שיוכל לפעול בשמו של הלווה ולרשום זכות במקרקעין לטובתו, זכות משכנתא, בטאבו, או ברשם...

לוח סילוקין

לוח סילוקין הוא בעצם שמו של הלוח/טבלה שבה אפשר לראות את מועדי הגבייה וסכומיהם. הבנקים משתמשים בישראל משתמשים בלוח סילוקין קרן שווה (ראה לוח קרן שווה) או בלוח סילוקין שפיצר (ראה לוח...

לוח קרן שווה

מה זה משכנתא קרן שווה ? זוהי משכנתא המורכבת מלוח סילוקין שמראה לנו מהו התשלום החודשי הצפוי בכל חודש וחודש, כדי שנשלם בכל תשלום על הקרן בסכום שווה. כתוצאה מכך נוצר שבהתחלה סך התשלום בגין המשכנתא יהיה גבוה יותר, שכן בהתחלה התשלום בגין הריבית יהיה גבוה יותר, כי משלמים...

לוח שפיצר

לוח שפיצר היינו לוח שקובע סכום קבוע עבור סך התשלום (קרן + ריבית), כך שלמעשה בהתחלה נשלם יותר על חשבון הריבית אך בהמשך נשלם יותר על חשבון הקרן. הבעייתיות בלוח היא לא מתחשבים בהצמדות, כך שלמרות משתמשים בשפיצר והמשכנתא מוצמדת גם התשלום החודשי צפוי לגדול, ועל כן כדאי...

מדד המחירים לצרכן

מדד מחירים לצרכן זהו המדד שנקבע בישראל כדי למדוד את שינויי המחירים, המדד מורכב מאינדקס של מוצרים, ביניהם- ביגוד, ירקות, דירות וכו'. המדד נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומפורסם כל ה-15...

מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה בא למדוד את שינויי המחירים בהוצאה הדרושה לקניית סל של חומרים ושירותים  הנדרשים לבניית נכסי מקרקעין. המדד בדומה למדד המחירים לצרכן נערך גם הוא על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן מפורסם גם ב-15 לכל...

מחזור משכנתא

מחזור משכנתא זהו המושג שמגדיר לקיחת משכנתא חדשה על מנת לסגור את המשכנתא הישנה. מבצעים מחזור משכנתא בשביל לחסוך בסך הוצאות המשכנתא, או כדי להאריך את תקופת המשכנתא אבל להקטין את התשלומים בגלל הרעה כלכלית...

מכתב כוונות

מכתב כוונת מונפק על ידי הבנק, והוא נועד לאפשר לקונים לרכוש את הנכס למרות שעדיין יש לבנק זכות משכנתא על הנכס. במסגרת מכתב זה מודיע הבנק שיש לו זכות בנכס ומודיע שבכוונתו להוריד את המשכון מהנכס לאחר שישולם X  בתאריך ...

מנהל מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף ששייכות לו רוב שטחי ישראל, לאחרונה יצא רפורמה שבמסגרתה מעבירים את הבעלות לפרט. כיום מנהל מקרקעי ישראל קרואים - רשות מקרקעי...

מס רכישה

מס רכישה הוא מס שחל על הרוכש נכס בישראל, מי שקונה דירה ראשונה הוא פטור עד סכום מסוים שמתעדכן מעת לעת. כמוכן זהו מס מדרגתי ופרטים אודותיו ניתן לבדוק באתר רשות...

מס שבח

מס שבח בשונה ממס הרכישה מוטל על המוכר. אם המוכר מרוויח ממכירת נכסו ואינו עומד בפטורים לפי רשות המיסים, חלה עליו חובת תשלום מס שבח.

מענק מותנה

מענק מותנה הוא מענק שמותנה בתנאים מיוחדים. תנאים אלו נקבעים על פי משרד הבינוי והשיכון. מענק זה נועד לאזור למדינה לבצע תוכניות ארציות כמו עידוד אכלוס ישובים מסוימים, לאפשר לאוכלוסייה חלשה להתמזג עם אוכלוסייה חזקה יותר וכו'....

משכנתא מדרגה שווה – משכנתא פרי פסו

משכנתא מדרגה שווה זוהי משכנתא שדרגתה שווה למשכתא אחרת שקיימת על אותו נכס. אם יש לנו משכנתא מבנק א' על נכסנו וביכולתנו לקבל משכנתא נוספת מבנק ב', נאלץ לקבל את אישרו של בנק א' כדי לרשום את שני המשכנתאות באותה דרגה, דרגה שווה, או בדרגה שנייה. כך שאם אושרה לנו דרגה שווה...

משכנתא מדרגה שניה

משכנתא מדרגה שניה כאשר נרצה לרשום משכנתא נוספת על נכס נושא משכנתא(מבנק א'), בבנק אחר(ב'). נצטרך את אישורו של הבנק קודם (א') בכדי לרשום משכנתא נוספת על הנכס, אם לא אושרה לנו דרגה שווה, ובנק ב' מסכים להיות גם בדרגה שנייה. כך שאם נצטרך לממש את הנכס קודם כל יקבל בנק א' את...

נסח טאבו (נסח רישום מקרקעין)

נסח טאבו זהו נסח שמופק בטאבו ( בלשכת רישום המקרקעין ), בנסח זה ניתן מידע אודות תא השטח המדובר- מי הבעלים, האם קיימת משכנתא, מה הם ייעודי הקרקע וכו'. 

עמלת פירעון מוקדם של משכנתא

עמלת פירעון מוקדם היא עמלה שגובה הבנק עבור פירעונה המוקדם של המשכנתא, פירעונה לפני המועד הסיום שהיה בחוזה עם הבנק. מטרת עמלה זו להבטיח לבנק רווחים צפויים שלא יתממשו בעקבות מימוש המוקדם של...

ערבים למשכנתא

ערב הוא אדם שלוקח עליו התחייבות לעמוד בחובו של אדם אחר. זאת אומרת אם הלווה לא עומד בהתחייבויותיו ניתן לפנות לערב שיעמוד בהתחייבויותיו של הלווה. ערב פעיל ערב פעיל היינו ערב שבנוסף להתחייבותו לעמוד בחובו של הלווה, הוא יהיה שותף לתשלומים השותפים של ההלוואה, בדרכ' הלווה...

ערב פעיל

ערב פעיל היינו ערב שבנוסף להתחייבותו לעמוד בחובו של הלווה, הוא יהיה שותף לתשלומים השותפים של ההלוואה, בדרכ' הלווה 2/3 והערב הפעיל 1/3.

ערבות חוק המכר

ערבות חוק המכר היא ערבות שבאה לתת ביטחון לרוכש דירה מקבלן, שכספו לא ילך לאיבוד. במסגרת ערבות חוק המכר הקבלן חייב לבטח את כספי הרוכשים הן על ידי הערת אזהרה על שמם, הן על ידי שטר חוב והן בדרך אחרת שנקבע...

קרן המשכנתא

קרן המשכנתא היא אחת ממרכיבי המשכתנא המרכיב השני היא הריבית. קרן המשכנתא היא בעצם הסכום שקיבלנו אותו מהבנק. 

ריבית משכנתא

ריבית בהגדרתה הכלכלית זוהי בעצם מחיר הכסף. זהו התשלום שנשלם אם נגרום למישהו לא להשתמש בכספו כעת אלה במועד מאוחר יותר.

ריבית דריבית

ריבית דריבית היא בעצם ריבית שמתווספת על ריבית מתקופה קודמת שמתווספת על תקופה שלפניה וכו'. זאת אומרת אם לקחנו הלוואה ובתשלום הראשון לא שילמנו את מלוא סכום הריבית, אז על השארית שלא שילמנו תתווסף אותם ריבית וכו'. לוח סילוקין של שפיצר מתחשב בריבית...

שמאות

שמאות זו הדרך שבה הבנק יכול לדעת את שוויו האמתי של הנכס ועל פי זה הוא יכול להחליט מה גובה המשכנתא שנוכל לקבל על סמך השומה של הנכס ואחוזי המימון שביכולתו/ברצונו לתת לנו. שמאות הנכס באה לוודא שאם הבנק יאלץ לממש את הנכס הבנק יוכל להחזיר לעצמו את מלוא כספו + עמלת פירעון...

אובליגו

אובליגו זהו סך כל ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק, זאת אומרת: מינוס בעו"ש (אם מקיים) + מסגרת אשראי בנקאי + הלוואת + ערבויות שניתנו על ידי הלקוח. חשוב לציין שמדובר פה על אשראי בנקאי ולא החוץ בנקאי שניתן על ידי חברות אשראי...

מי זכאי למשכנתא מסובסדת

בדיקת זכאות למשכנתא מחיר למשתכן

מי זכאי למשכנתא משרד השיכון ? בקישור הבא תוכלו לבדוק בדיקת זכאות למשכנתא משרד השיכון, להשתמש במחשבון זכאות למשכנתא משרד השיכון, או במחשבון משכנתא שלנו באתר ולעשות הוצאת תעודת זכאות למשכנתא במשרד השיכון

ריבית דריבית היא בעצם ריבית שמתווספת על ריבית מתקופה קודמת שמתווספת על תקופה שלפניה וכו'. זאת אומרת אם לקחנו הלוואה ובתשלום הראשון לא שילמנו את מלוא סכום הריבית, אז על השארית שלא שילמנו תתווסף אותם ריבית וכו'. לוח סילוקין של שפיצר מתחשב בריבית דריבית.

קרן המשכנתא היא אחת ממרכיבי המשכתנא המרכיב השני היא הריבית. קרן המשכנתא היא בעצם הסכום שקיבלנו אותו מהבנק. 

ריבית בהגדרתה הכלכלית זוהי בעצם מחיר הכסף. זהו התשלום שנשלם אם נגרום למישהו לא להשתמש בכספו כעת אלה במועד מאוחר יותר.

Share This
WhatsApp chat