בחרו עמוד

ביום שני, האחרון לחודש אפריל, בנק ישראל הפתיע בשעת הכרזת הריבית, בשעה 16:00 במקום ב17:30.

אך השאיר את שער ריבית בנק ישראל על 0.75%, כמצופה. זאת אומרת ריבית פריים נשארה על מקומה אף היא על 2.25%. וכך גם החודש בעלי משכנתא בריבית משתנה על בסיס פריים, לא הפסידו מההצמדה, ולא נפגעו משינויי ריבית בנק ישראל.

להלן שינויי ריבית הפריים מיולי 2013, עד היום -מאי 2014

Share This
WhatsApp chat