בחרו עמוד

%

מינימום אפשר לקחת במסלול

%

מקסימום אפשר לקחת במסלול

סיכוי לעמלות פירעון

תנודתית

הריבית הממוצעת

ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה

הריבית משתנה כל חמש שנים, אין השפעה ממדד מחירים לצרכן. המסלול מנסה ליצור שילוב בין קיבעון בריבית לבין אפשרות לצאת ללא עמלת פירעון מוקדם.

היתרונות-

·           קיבעון חלקי – אין השפעה מהמדד המחירים לצרכן, וכן הריבית משתנה אחת לחמש שנים בלבד.

·           החזר חודשי בחמש השנים הראשונות- קבוע, ואמור להיות נמוך יותר מהקל”צ.

·           עמלת פירעון מוקדם – נמוכה ואף יתכן ולא יהיה בהתאם לזמן פירעון ההלוואה.

·           לא חלה אליה המגבלה של בנק ישראל.

החסרונות-

·         אם לוקחים מסלול  זה לתקופה שארוכה מ-20  שנה, יתכן והחזר על כל שקל שלקחנו מהבנק נצטרך להחזיר שני שקל.

·         לפעמים התמחור של הריבית לא מצדיק את המסלול.

·         ריבית גבוה יותר מהמסלולים הצמודים, ולפעמים הפער לא יצדיק את המסלול הזה.