בחרו עמוד

בהתאם לציפיות, ריבית בנק ישראל נותרה על כנה, ב-1.25%. לכן ריבית הפריים לחודש אוגוסט נותרה 2.75%. הכרזה הבאה תהיה ב-26.08.2013.

Share This
WhatsApp chat