בחרו עמוד

ביום שישי ה-15/11/2013, פורסם מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר 2013. המדד לאחר הפרסום עומד על 102.6 נקודות.

מדד המחירים לצרכן ל12 החודשים האחרונים עומד על 1.8%, שזה נמוך מאמצע יעד האינפלציה. 

עליית המדד גרמה לבעלי משכנתאות של 500,000 ש"ח שצמודות מדד (משכנתא בריבית משתנה כל שנה צמודהמשכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה ו-משכנתא בריבית קבועה צמודה) הפסד של 1,500 ש"ח בחודש אחד, חבל. משכנתאות שבריבית הפריים ( משכנתא בריבית משתנה על בסיס פריים ) ממשיכים להנהות השנה גם מהפחתות הריבית וגם מאי הצמדה למדד. משכנתא בריבית קבועה לא צמודה (קל"צ)  לא הושפעו משינויי המדד, ולא הפסידו 1,500 ש"ח החודש.

 

להלו גרף המדד ב-12 חודשים האחרונים.

Share This
WhatsApp chat