בחרו עמוד

משכנתא מדרגה שניה כאשר נרצה לרשום משכנתא נוספת על נכס נושא משכנתא(מבנק א’), בבנק אחר(ב’). נצטרך את אישורו של הבנק קודם (א’) בכדי לרשום משכנתא נוספת על הנכס, אם לא אושרה לנו דרגה שווה, ובנק ב’ מסכים להיות גם בדרגה שנייה. כך שאם נצטרך לממש את הנכס קודם כל יקבל בנק א’ את מלוא הסכום שמגיע לו, ורק אח”כ בנק ב’ יקבל את הסכום שמגיע לו. זאת אומרת שאם מומש הנכס אך אין מספיק כדי לשלם לשני המלווים, בנק א’ יקבל את מלוא הסכום ובנק ב’ יקבל את מה שנותר אם נותר.