בחרו עמוד

משכנתא מדרגה שווה זוהי משכנתא שדרגתה שווה למשכתא אחרת שקיימת על אותו נכס. אם יש לנו משכנתא מבנק א’ על נכסנו וביכולתנו לקבל משכנתא נוספת מבנק ב’, נאלץ לקבל את אישרו של בנק א’ כדי לרשום את שני המשכנתאות באותה דרגה, דרגה שווה, או בדרגה שנייה. כך שאם אושרה לנו דרגה שווה ובמקרה הצורך נאלץ לממש את נכסנו שני הבנקים יתחלקו בסכום. בשונה ממשכנתא דרגה שנייה.