בחרו עמוד

מכתב כוונת מונפק על ידי הבנק, והוא נועד לאפשר לקונים לרכוש את הנכס למרות שעדיין יש לבנק זכות משכנתא על הנכס. במסגרת מכתב זה מודיע הבנק שיש לו זכות בנכס ומודיע שבכוונתו להוריד את המשכון מהנכס לאחר שישולם X  בתאריך  Y