בחרו עמוד

זוהי אחת ההגנות שקיימות לרוכשי הנכסים ולבעליהם, במסגרת הגנה הזו מאפשרים לרוכשים שעדיין לו שילמו את מלוא התמורה בגין הנכס לציין בטאבו, הערת אזהרה שמציינת שבנכס המדובר מתבצעת עסקה. הגנה זו נועדה למנוע מבעלי הנכס למכור צד ג’, בזמן רשומה עליו הערת אזהרה לטובת ב’.