בחרו עמוד

הלוואת בלון

הלוואת בלון זהו אחד מהמסלולי המשכנתא האפשריים, במסגרת מסלול זה לא משולמים תשלומים חודשיים כלל, אלא המשכנתא נפדית בתשלום סופי אחד, קרן + ריבית דריבית + הצמדות.

הלוואת בלון חלקי – במסגרת מסלול משכנתא זה משולמים תשלומי הרבית בלבד, כך שבסוף התקופה משולמת הקרן + הצמדה.