בחרו עמוד

ריבית קבועה לא צמודה

% *מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת משכנתא בריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) הבנקים אוהבים להגדיר את המסלול הזה כמסלול בטוח, כי המשכנתא לא מושפעת משום שינויים שמתרחשים במשק, לא משינויי ריבית ולא משינויי...
WhatsApp chat