בחרו עמוד

הכנסה ברוטו

הכנסה ברוטו זוהי הכנסה מעסק, ממשכורת, ממשלח יד או מכל הכנסה אחרת המוגדרת בחוק. ללא שום הורדות לא לביטוח לאומי, לא להפרשות לקרן השתלמות וכו'.
WhatsApp chat