בחרו עמוד

 

 

להלן ההסבר המורחב אודות איך חסכנו 85,312 ש"ח, למשפחת גדיסוב.

להלן המשכנתא שהם קיבלו מהבנק-

מספר הלוואה מסלול -משכנתאת בנק יתרה לסילוק ריבית נוכחית תקופה שנותרה בשנים   החזר חודשי
1 ריבית קבועה, צמוד למדד  ₪        262,739 4.50% 14.00    ₪       2,110.78
2 ריבית קבועה, צמוד למדד  ₪          60,580 4.50% 19.00    ₪          395.75

-סה"כ

 ₪       323,319

 

 

 

 ₪       2,506.5

            
סה"כ החזר נצבר  535,043

 

 

להלן המשכנתא שאנחנו ביצענו למשפחת גדיסוב, תוך התחשבות בעמלת הפירעון המוקדם של 40373 ש"ח.

מס מסלול – משכנתא רווחית יתרה לסילוק ריבית נוכחית תקופה שנותרה בשנים   החזר חודשי
1 P-0.8 פריים  ₪     121,231 1.95% 14.00    ₪         825.2
2 ריבית קבועה, לא צמוד  ₪     160,461 4.50% 14.00    ₪      1,289.1
3 ריבית משתנה כל 5 שנים, צמוד למדד  ₪       54,000 1.80% 15.00    ₪         342.5
-סה"כ   ₪    335,692        ₪     2,456.8
             
        סה"כ החזר נצבר   449,731
        סה"כ חיסכון      85,312 

 

גרף שמראה את ירידת הקרן-

היתרונות במסלול משכנתא של משכנתא רווחית-

 

  • הקטנת ההחזר החודשי.
  • קיצור טווח השנים.
  • פיזור הסיכונים.
  • חיסכון מצטבר.
  • ירידת הקרן חדה יותר.
Share This
WhatsApp chat