בחרו עמוד

אתמול, ב-24/02/2014, הוכרזה ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2014 והיא תעמוד על 0.75%, זאת אומרת ירידה של 0.25%. בדצמבר 2009 הייתה הפעם האחרונה שריבית בנק ישראל עמדה על 0.75%. 

חלק מהשיקולים שהובאו לידי ביטויי על ידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הוא הניסיון לעמוד ביעד האינפלציה ("מדד המחירים לצרכן") לשנת 2014, שעומדת בטווח ה-1% לבין 3%. האינפלציה ל12 חודשים האחרונים עומדת על 1.4%, מתחת לאמצע היעד.

הורדת ריבית בנק ישראל תגרום לירידת המשכנתא בריבית משתנה על בסיס פריים וכן הדבר יכול לגרום לירידה בשאר המשכנתאות בהתאם לביקושים ולגיוסים של הבנק. ריבית פריים תעמוד בחודש מרץ על 2.25%.

להלן השינויים בריבית בנק ישראל ב-12 החודשים אחרונים-

Share This
WhatsApp chat