בחרו עמוד

היום דווח מדד חודש נובמבר, בהתאם לציפיות שלנו המדד ירד ב-0.4% מתחת לתחזיות שלנו אבל העיקר שירד. לקוחותינו שוב הרוויחו (כל המחזורים נדחו לאחר ה-15, ומשכנתאות חדשות הוצאו לפני ה-15)

בחודש נובמבר 2012, המדד ירד אף הוא ב0.5%. ירידת המדד תתרום למחזור משכנתאות שהרכב שלהם מורכב מצמודות ( משכנתא בריבית קבועה צמודה, משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה ושאר המשתנות הצמודות)

להלן  גרף המתאר שינוי המדד בשנה האחרונה – 

*לוקחי המשכנתאות החדשות אומנם לא זוכים בירידת הקרן בחודש שהמדד ירד, אך הדבר יקטין את העליה מהמדד בחודש העוקב, או אף בשנה העוקבת.

Share This
WhatsApp chat