בחרו עמוד

קרן המשכנתא

קרן המשכנתא היא אחת ממרכיבי המשכתנא המרכיב השני היא הריבית. קרן המשכנתא היא בעצם הסכום שקיבלנו אותו מהבנק. 
WhatsApp chat