בחרו עמוד

עדכון ריבית

היום ב-29/07/13, בשעה 17:30 יודיע בנק ישראל על עדכון הריבית, הצפי שריבית בנק ישראל תישאר 1.25% גם לחודש אוגוסט. הן כתוצאה מהמדד המחירים לצרכן לחודש יוני שדווח על 0.8% והן כתוצאה מחשש להיחלשות בשאר...
WhatsApp chat