בחרו עמוד

מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה בא למדוד את שינויי המחירים בהוצאה הדרושה לקניית סל של חומרים ושירותים  הנדרשים לבניית נכסי מקרקעין. המדד בדומה למדד המחירים לצרכן נערך גם הוא על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן מפורסם גם ב-15 לכל...
WhatsApp chat