בחרו עמוד

מדד המחירים לצרכן חודש מאי

היום פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2013,  לפי הפרסום מדד המחירים לצרכן עלה החודש ב-0.1%, עד היום החל מ-פברואר 2013 עלה המדד ב-0.6%. זאת אומרת הקרן במשכנתא בעל ריבית קבועה צמודה למדד ובמשכנתאות בעלות ריבית משתנה צמודה, גדלה מתחילת...
WhatsApp chat