בחרו עמוד

הליך קבלת המשכנתא:

            ההליך נחלק לשני שלבים: בדיקת סכום המשכנתא שמגיע לנו כדי שנדע איזה סוג נכס נוכל להרשות לעצמנו. פתיחת תיק הלוואה. הדבר נעשה בשלב שבו אנו ממש לפני סגירת חוזה רכישה אך לאחר חתימה על זיכרון דברים או מיד אחרי חתימה על חוזה הרכישה. חשוב לציין, כי את שני שלבי...
WhatsApp chat