בחרו עמוד

%

מינימום אפשר לקחת במסלול

%

מקסימום אפשר לקחת במסלול

סיכוי לעמלות פירעון

תנודתית

הריבית הממוצעת

הריבית משתנה כל 5 שנים בהתאם לריבית הממוצעת על האג”ח לחמש השנים, ומושפעת מהשינויים במדד המחירים לצרכן. מסלול זה מנסה לשלב את מסלול הריבית הקבועה והמשתנה בתדירות גבוה יותר.

היתרונות-

·         לא חלה אליה המגבלה של בנק ישראל.

·         התשלום הראשון נמוך – ריבית נמוכה.

·         עמלת פירעון מוקדם – נמוכה ואף אין בהתאם לזמן הפירעון.

החסרונות-

·         הצמדה למדד – אומנם הריבית משתנה כל 5 שנים, המדד משתנה כל חודש.

·         אין וודאות – התשלומים הראשונים אומנם נמוכים, אך בעתיד התשלומים יכולים לגדול.

·         על פי נתונים היסטוריים מסלול זה הופך ללא כדאי אם לוקחים אותו למעלה מ20 שנה.