בחרו עמוד

משכנתא בריבית משתנה על בסיס דולר/אירו

% מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת נחשב למסוכן מאוד, המשכנתא נלקחת בדולרים אך משולמת בשקלים. ומשתנה בהתאם לשער הלייבור ( שער הריבית בארה"ב/ שער האירו), פעם בשנה או פעם בחצי שנה בהתאם לבנק. היתרונות-...

משכנתא בריבית משתנה על בסיס פריים

% מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת מוגדר בדרך כלל כמסלול מסוכן, אך תומן בחובו הרבה הזדמנויות. מסלול זה אינו צמוד למדד, מסלול זה בשונה משאר המסלולים המשתנים נקבע לפי החלטת הנגיד, בתוספת מרווח שהיום עומד על...

משכנתא בריבית משתנה כל 10 שנים צמודה

% מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת מסלול דומה מאוד למסלול הריבית הקבועה, אך כאן ריבית משתנה כל 10 שנים. היתרונות- ·         ריבית עקבית – מודעות לריבית שנשלם במהלך ה10 השנים. ·         ריבית נמוכה לעומת...

משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה

% מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת הריבית משתנה כל 5 שנים בהתאם לריבית הממוצעת על האג"ח לחמש השנים, ומושפעת מהשינויים במדד המחירים לצרכן. מסלול זה מנסה לשלב את מסלול הריבית הקבועה והמשתנה בתדירות גבוה...

משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה

% מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה הריבית משתנה כל חמש שנים, אין השפעה ממדד מחירים לצרכן. המסלול מנסה ליצור שילוב בין קיבעון בריבית לבין אפשרות לצאת ללא עמלת פירעון מוקדם....

משכנתא בריבית משתנה כל שנתיים צמודה

% מינימום אפשר לקחת במסלול % מקסימום אפשר לקחת במסלול סיכוי לעמלות פירעון תנודתית הריבית הממוצעת מה זה משכנתא בריבית משתנה ? בדומה לריבית המשתנה כל שנה צמודה. היתרונות- ·         פחות תנודתי ממשתנה כל שנה ·         עמלת פרעון מוקדם נמוכה – או אף אינה, בהתאם לתאריך...