בחרו עמוד

שמאות זו הדרך שבה הבנק יכול לדעת את שוויו האמתי של הנכס ועל פי זה הוא יכול להחליט מה גובה המשכנתא שנוכל לקבל על סמך השומה של הנכס ואחוזי המימון שביכולתו/ברצונו לתת לנו. שמאות הנכס באה לוודא שאם הבנק יאלץ לממש את הנכס הבנק יוכל להחזיר לעצמו את מלוא כספו + עמלת פירעון מוקדם + הוצ’ נוספות שצפויות.