בחרו עמוד

ריבית בהגדרתה הכלכלית זוהי בעצם מחיר הכסף. זהו התשלום שנשלם אם נגרום למישהו לא להשתמש בכספו כעת אלה במועד מאוחר יותר.