בחרו עמוד

ריבית אפקטיבית היא מבטאת את מחיר הכסף האמיתי, זאת אומרת כדי לחשב את הריבית הזו, אנו נצטרך להתחשב בריבית דריבית + עמלות למיניהם + היטלים אחרים.