בחרו עמוד

ערב הוא אדם שלוקח עליו התחייבות לעמוד בחובו של אדם אחר. זאת אומרת אם הלווה לא עומד בהתחייבויותיו ניתן לפנות לערב שיעמוד בהתחייבויותיו של הלווה.

ערב פעיל היינו ערב שבנוסף להתחייבותו לעמוד בחובו של הלווה, הוא יהיה שותף לתשלומים השותפים של ההלוואה, בדרכ’ הלווה 2/3 והערב הפעיל 1/3.