בחרו עמוד

ערב פעיל היינו ערב שבנוסף להתחייבותו לעמוד בחובו של הלווה, הוא יהיה שותף לתשלומים השותפים של ההלוואה, בדרכ' הלווה 2/3 והערב הפעיל 1/3.