בחרו עמוד

ערבות חוק המכר היא ערבות שבאה לתת ביטחון לרוכש דירה מקבלן, שכספו לא ילך לאיבוד. במסגרת ערבות חוק המכר הקבלן חייב לבטח את כספי הרוכשים הן על ידי הערת אזהרה על שמם, הן על ידי שטר חוב והן בדרך אחרת שנקבע בחוק.