בחרו עמוד

%

מינימום אפשר לקחת במסלול

%

מקסימום אפשר לקחת במסלול

סיכוי לעמלות פירעון

תנודתית

הריבית הממוצעת

נחשב למסוכן מאוד, המשכנתא נלקחת בדולרים אך משולמת בשקלים. ומשתנה בהתאם לשער הלייבור ( שער הריבית בארה"ב/ שער האירו), פעם בשנה או פעם בחצי שנה בהתאם לבנק.

היתרונות-

·      שכר דולרי/אירו- מי שמרוויח שכר דולרי/אירו מסלול זה מוריד לו את התנודתיות בין הש"ח לדולר.

·      עמלת פירעון מוקדם- אין, בהתאם לעמידה בתנאי הבנק.

·      ריבית – ניתן לפי ריבית הלייבור, כיום ריבית זו נמוכה מריבית בנק ישראל.

החסרונות-

·      שכר שקלי- מי שמרוויח בשקלים כל יום יש שינויים במט"ח, מכאן מאוד תנודתי. והדבר משפיע ישירות על החזרים.

·      חלה אליה המגבלה של בנק ישראל.

·      צמוד ללייבור – משתנה כל חצי שנה/שנה.

Share This
WhatsApp chat