משכנתא לנכים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

" אושר:החוק יחייב להעניק ביטוח משכנתא לנכים המבקשים לקנות דירה "

זו לשון ההודעה שפרסם עיתון הרשת "כלכליסט" במאי 2018, עת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישת את חוק ביטוח המשכנתאות לנכים, משכנתא לנכים 2018.

אנשים בעלי מוגבלויות בישראל נתקלים בקשיים רבים בקבלת זכאות משכנתא לנכים. מלבד העובדה שהנכות כבר טומנת בחובה עלויות רבות של טיפולים, תרופות והקלות, כעת יש קושי נוסף שאדם מוגבל בישראל נתקל בו – לקיחת משכנתא לנכים.

מדוע לקיחת משכנתא עבור נכים בעייתי כל כך ?

1.ביטוח חיים: על מנת לקבל משכנתא הבנקים דורשים שהלווה יבצע ביטוח חיים למשכנתא לנכים שיבטח אותו במקרה של מוות. ביטוח זה נועד לבטח את הבנק ואת ההלוואה שנתן ולשמור על האינטרס הכלכלי של הבנק. הבעיה היא שחברות הביטוח ובהם הבנקים בעצמם מסרבים לבטח אנשים נכים בשל מצבם הבריאותי. ואם זה לא מספיק, ובמידה ואדם עם נכות אחרי מאבקים רבים אכן הצליח לשכנע חברת ביטוח לבטח אותו, סכומי הביטוח יהיו סכומי עתק שאמורים לכסות את הסיכון שחברת הביטוח לוקחת על עצמה בביטוח אדם עם רמת סיכון גבוהה.

אם כן, איך ניתן לקחת משכנתא לנכים בלי ביטוח חיים? התשובה הפשוטה היא – שאי אפשר. ככל הנראה, לא קיים בנק או מוסד פיננסי כלשהו שילווה סכום כסף גדול כל כך (סכום משכנתאי) ללא ביטוח. נוצר פה מלכוד עבור אנשים עם מוגבלות שבסופו של דבר לא יכולים להגיע למצב של רכישת דירה, גם אם יש ברשותם הון עצמי מספיק כשל כל אזרח אחר במדינה.

  1. קצבה חודשית: כאשר ניגש אזרח מן המניין לקבלת משכנתא, עליו להגיש דו"ח מפורט הכולל את כל הכנסותיו ומצבו הפיננסי. דו"ח זה נועד על מנת שהבנק ידע להעריך את רמת הסיכון של הלווה , לקבל החלטה על מתן משכנתא או לא, וכן לשערך את אחוזי הריבית ואפשרויות המסלולים השונים של המשכנתא. אנשים עם נכות, כזו או אחרת, במקרים רבים, מקבלים קצבה חודשית מביטוח לאומי. לעיתים, רוב הכנסתם של אנשים עם נכות ומגבלה היא מאותה קצבה. הבנקים, פעמים רבות לא מכירים בהכנסה זו, לצורך הניתוח הפיננסי של המשכנתא, ולכן מתייחסים לבעל המוגבלות כאדם ללא הכנסה. עובדה זו שוללת ממנו קבלת משכנתא שכן, נדיר שבנק ייתן משכנתא ללווה בלי הכנסה חודשית, ומכאן בלי יכולת החזר ההלוואה.
  2. חוסר כשירות משפטית ללקיחת משכנתא: במקרה בו אדם הוא בעל נכות מסוג קוגניטיבי (למשל אוטיזם), אין לאדם כשירות משפטית לחתום על מסמך המשכנתא והוא זקוק לאפוטרופוס שיחתם בשמו. תהליך זה של חתימה הינו מסורבל, קשה ולפעמים אפילו מונע אפשרות של לקיחת משכנתא – ולכן של דיור.

4.מחזור משכנתא: לעיתים, במהלך חייו, אדם ימצא את עצמו מנסה למחזר את המשכנתא שלו לטובת שדרוג תנאיו ורמת חייו. במקרה כזה עליו לחדש גם את ביטוח החיים שלו. במקרה והנכות ו/או המגבלה נוצרה לאחר מעמד לקיחת המשכנתא הראשוני, אותו אדם עלול להיתקל בבעיות קשות בקבלת ביטוח חיים בשל הסיבות שמנינו בסעיף 1.

עבור בעיות אלו ופתרונן, חברת הכנסת קארין אלהרר (יש עתיד, 2018) יזמה הצעת חוק זו, שמטרתה להיטיב עם הנכים במימוש הזכות שלהם לקורת גג, ''זכות משכנתא לנכים".

 

מה עומד מאחורי הצעת החוק המבטיחה זכאות משכנתא לנכים?

הצעת החוק שכאמור באה להיטיב עם נכים ומוגבלים, בהם מחלימי סרטן וחולי ניוון שרירים אשר נמצאים בסיכון תמותה גבוה, לא יאפשרו לבנקים לסרב בשל סיבות בריאותיות להעניק משכנתא למי שאקטואר יקבע שתוחלת חייו צפויה להיות מעל 5 שנים. אותם אנשים בעלי מוגבלות יוכלו לבצע ביטוח אצל חברות הביטוח ללא הצהרת בריאות.

במסגרת מתווה החוק, ניתן יהיה לקבל ביטוח עד גובה חצי מיליון שקלים, כאשר גובה המשכנתא יהיה עד פי 2 מגובה הביטוח, קרי – עד מיליון שקלים. המשכנתא תעמוד על 15 שנה לפחות, אלא אם הגיע האדם להסכמה לתקופה ארוכה יותר, מול הבנק.

את המשכנתא האדם בעל המוגבלות יקבל טרם השלמת ההליך הבירוקרטי, וזאת על מנת שיוכל לרכוש דירה ולהיות עם קורת גג בזמן המייגע בו לוקח לתהליך הזה לעבור. זמן שהוא ארוך מהרגיל בשל המצב הייחודי של אדם בעל מוגבלות.

בנוסף, ויש שיגידו לגולת הכותרת, חוק ביטוח משכנתא לנכים יסבסד 300 שקלים מהחזר העלות החודשית. סכום אשר נגזר מחישוב של אנשי האוצר על ההפרש בין ביטוח לאדם ללא מוגבלות לבין אדם עם מוגבלות.

בינתיים, הוקצו בשנתיים האחרונות, כמיליון שקלים לטובת הפרוייקט והיד עוד נטויה.

WhatsApp chat