בחרו עמוד

%

*מינימום אפשר לקחת במסלול

%

מקסימום אפשר לקחת במסלול

סיכוי לעמלות פירעון

תנודתית

הריבית הממוצעת

משכנתא בעלת ריבית קבועה לאורך כל חיי המשכנתא, אך צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן.

היתרונות-

·         הריבית קבועה לאורך חיי המשכנתא.

·         תשלום חודשי בהתחלה אינו משתנה רבות.

החסרונות-

·         צמוד למדד – בהתחלה אומנם התשלום החודשי יגדל מעט, אך לקראת סוף המשכנתא יתכן ונצטרך להחזיר תשלומים גבוהים.

·         עמלת פירעון מוקדם – אם נרצה לפדות את המשכנתא לפני יתכן ונצטרך נשלם על זה.

·         התשלום הראשוני גבוה -הריבית שבה ניתנת הלוואה זו היא גבוה מהמסלולים המשתנים.

*חובה לקחת שליש במסלולים הקבועים ( המסלול הזה או מסלול קבועה לא צמודה).

Share This
WhatsApp chat