בחרו עמוד

מוגדר בדרך כלל כמסלול מסוכן, אך תומן בחובו הרבה הזדמנויות. מסלול זה אינו צמוד למדד, מסלול זה בשונה משאר המסלולים המשתנים נקבע לפי החלטת הנגיד, בתוספת מרווח שהיום עומד על 1.5%. זאת אומרת אם ריבית בנק ישראל עומדת על 2.25%  , ריבית הפריים תהיה 3.75%. המרווח 1.5% זהו בעצם רווחו של הבנק בגין התיווך. כמוכן הבנק נותן את הריבית כ’פריים מינוס X‘ למשל זאת אומרת  X-3.75.

היתרונות-

·         אין הצמדה – מדד מחירים לצרכן אינו משפיע על המשכנתא

·         תשלום ראשון נמוך- הריבית הראשונית נמוכה לעומת המסלולים הקבועים והמשתנים לטווחים של יותר מ5 שנים.

·         אין עמלת פירעון מוקדם – או שעמלה נמוכה מאוד בהתאם לתקופת הפירעון.

החסרונות

·         חלה אליה המגבלה של בנק ישראל.

·         משתנה כל חודש – עלולה להשתנות כל חודש והדבר עלול לגרום לעליה בהחזרים כבר מהתשלום השני.

·         תנודתי – כל חודש עלול להשתנות הריבית.

*דורש ניתוח רחב, בדיקה של הציפיות במשק בתקופה הקרובה. השוואה בין מסלול זה למשתנה כל שנה צמודה ולא צמודה לפי הציפיות במשק.