בחרו עמוד

%

מינימום אפשר לקחת במסלול

%

מקסימום אפשר לקחת במסלול

סיכוי לעמלות פירעון

תנודתית

הריבית הממוצעת

מה זה משכנתא בריבית משתנה ? בדומה לריבית המשתנה כל שנה צמודה.

היתרונות-

·         פחות תנודתי ממשתנה כל שנה

·         עמלת פרעון מוקדם נמוכה – או אף אינה, בהתאם לתאריך הפדיון.

·         התשלום הראשוני נמוך יחסית

החסרונות

·         תנודתית – אומנם מפחות ממשתנה כל שנה אך עדיין צמודה הן למדד והן לריבית.

·         אין וודאות

·         חלה אליה המגבלה של בנק ישראל.