בחרו עמוד

%

מינימום אפשר לקחת במסלול

%

מקסימום אפשר לקחת במסלול

סיכוי לעמלות פירעון

תנודתית

הריבית הממוצעת

זהו אחד המסלולים המסוכנים לנו, והעדיפים יותר למערכת הבנקאית. הן הריבית משתנה בתדירות גבוה ( כל 12 חודש, כל 10 חודש בבנקים מסוימים ) ונקבעת משוק האגרות החוב, אג”ח. והצמדה למדד.

היתרונות-

·         התשלום הראשוני מאוד נמוך, בדרך כלל נמוך יותר משאר המסלולים המוצעים בבנקים.

·         עמלת פירעון מוקדם נמוכה – ואף יתכן ולא נצטרך לשלם כלל.

החסרונות-

·         חלה אליה המגבלה של בנק ישראל.

·         אין וודאות – התשלום הראשון הוא בדרך כלל הנמוך ביותר, ומשם הדרך למעלה סלולה, עד שהשמיים הם הגבול, בהתאם לשינויים במדד ובריבית.

·         משתנה כל שנה- מסלול תנודתי.

*  בשונה ממסלול הקל”צ, כאן המצב הפוך אם נלך על המסלול הזה כאשר שוק נמצא בשיאו, אנו נחסוך הרבה מאוד, אך אם נלך על המסלול הזה כאשר השוק בשפל, המלווה כנראה ירוויח עלינו.