בחרו עמוד

מענק מותנה הוא מענק שמותנה בתנאים מיוחדים. תנאים אלו נקבעים על פי משרד הבינוי והשיכון. מענק זה נועד לאזור למדינה לבצע תוכניות ארציות כמו עידוד אכלוס ישובים מסוימים, לאפשר לאוכלוסייה חלשה להתמזג עם אוכלוסייה חזקה יותר וכו’.