בחרו עמוד

מס שבח בשונה ממס הרכישה מוטל על המוכר. אם המוכר מרוויח ממכירת נכסו ואינו עומד בפטורים לפי רשות המיסים, חלה עליו חובת תשלום מס שבח.