בחרו עמוד

מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף ששייכות לו רוב שטחי ישראל, לאחרונה יצא רפורמה שבמסגרתה מעבירים את הבעלות לפרט.