בחרו עמוד

היום פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2013, 

לפי הפרסום מדד המחירים לצרכן עלה החודש ב-0.1%, עד היום החל מ-פברואר 2013 עלה המדד ב-0.6%. זאת אומרת הקרן במשכנתא בעל ריבית קבועה צמודה למדד ובמשכנתאות בעלות ריבית משתנה צמודה, גדלה מתחילת המשכנתא ב-0.6% מתחילת השנה!

Share This
WhatsApp chat