בחרו עמוד

מדד מחירים לצרכן זהו המדד שנקבע בישראל כדי למדוד את שינויי המחירים, המדד מורכב מאינדקס של מוצרים, ביניהם- ביגוד, ירקות, דירות וכו'. המדד נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומפורסם כל ה-15 לחודש.