בחרו עמוד

לוח סילוקין הוא בעצם שמו של הלוח/טבלה שבה אפשר לראות את מועדי הגבייה וסכומיהם. הבנקים משתמשים בישראל משתמשים בלוח סילוקין קרן שווה (ראה לוח קרן שווה) או בלוח סילוקין שפיצר (ראה לוח שפיצר).

Share This
WhatsApp chat