בחרו עמוד

מה זה משכנתא קרן שווה ?

זוהי משכנתא המורכבת מלוח סילוקין שמראה לנו מהו התשלום החודשי הצפוי בכל חודש וחודש, כדי שנשלם בכל תשלום על הקרן בסכום שווה. כתוצאה מכך נוצר שבהתחלה סך התשלום בגין המשכנתא יהיה גבוה יותר, שכן בהתחלה התשלום בגין הריבית יהיה גבוה יותר, כי משלמים ריבית עבור כל ההלוואה ( X ). ולאחר תקופה התשלום בגין הריבית יהיה נמוך יותר כי נשלם ריבית עבור:  כל הקרן ששילמנו כבר-X.