בחרו עמוד

לוח סילוקין הוא בעצם שמו של הלוח/טבלה שבה אפשר לראות את מועדי הגבייה וסכומיהם. הבנקים משתמשים בישראל משתמשים בלוח סילוקין קרן שווה (ראה לוח קרן שווה) או בלוח סילוקין שפיצר (ראה לוח שפיצר).