בחרו עמוד

ייפוי כוח נוטריוני צריך להיעשות על ידי לוקח הלוואה, ייפוי כוח נוטריוני ינתן לבנק, כך שיוכל לפעול בשמו של הלווה ולרשום זכות במקרקעין לטובתו, זכות משכנתא, בטאבו, או ברשם המשכנות.

Share This
WhatsApp chat