בחרו עמוד

טאבו זהו השם שניתן ללשכת רישום מקרקעין, והיא אחראית לרישום כל הזכויות בכל יחידת קרקע בישראל. בין הזכויות נכללות – זכות הבעלות, זכות המשכנתא. וכן נרשמות בה כל הערות האזהרה שניתנות לרישום בנוגע לכל יחידת קרקע.