בחרו עמוד

חשבון מוגבל חמור היינו חשבון מוגבל שהוגבל עד לפני 3 שנים וכעת מוגבל שוב, או אם הוגבלו שני חשבונות במגביל אז ההגבלה תהיה חמורה. בהגבלה חמורה לא ניתן להשתמש בכל החשבון שרשומים על שם המוגבל. ההגבלה תהיה למשך שנתיים. 

Share This
WhatsApp chat