בחרו עמוד

חשבון מוגבל הינו חשבון לא ניתן למשוך ממנו כסף על ידי צ’ק. החשבון הופך להיות חשבון מוגבל לאחר שבמשך שנה אחת חזרו ממנו 10 צ’קים. החשבון יהיה מוגבל לשנה ולא ניתן יהיה להשתמש באותו החשבון, אך אם קיים חשבון נוסף אפשר להשתמש כרגיל בחשבון השני, או אף לפתוח חשבון אחר.

חשבון מוגבל חמור היינו חשבון מוגבל שהוגבל עד לפני 3 שנים וכעת מוגבל שוב, או אם הוגבלו שני חשבונות במגביל אז ההגבלה תהיה חמורה. בהגבלה חמורה לא ניתן להשתמש בכל החשבון שרשומים על שם המוגבל. ההגבלה תהיה למשך שנתיים.