בחרו עמוד

חשבון מוגבל חמור היינו חשבון מוגבל שהוגבל עד לפני 3 שנים וכעת מוגבל שוב, או אם הוגבלו שני חשבונות במגביל אז ההגבלה תהיה חמורה. בהגבלה חמורה לא ניתן להשתמש בכל החשבון שרשומים על שם המוגבל. ההגבלה תהיה למשך שנתיים.