בחרו עמוד

חברה משכנת זוהי חברה שמנהלת את נכסי מנהל מקרקעי ישראל, וכל רישום הזכויות בנכס של המנהל עובר דרכה.