בחרו עמוד

הצמדה זה אחת האמצעים שנועד למנוע הפסד של שינויים במט”ח, בערך הכסף, בערך הסחורות וכו’. כך שבאמצעות אותו סכום כסף נוכל לקנות את אותה כמות של מצרכים, למרות עליית ערכם של המצרכים.